Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła - program ramowy

Nasze pielgrzymki – wycieczki mają charakter religijny w pełnym tego słowa znaczeniu. Tego rodzaju pielgrzymki dają niezapomniane przeżycia religijne i krajoznawcze. Zapraszamy i życzymy miłego z nami pielgrzymowania !!

Data:

-
/

Cena: 0 PLN

Termin minął

Inne dostępne terminy dla tej pielgrzymki:

 

 

Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła Apostoła - samolot (proram ramowy)

TRASA: KRAKÓW – DELFY – KALAMBAKA – METEORY – KAVALA – FILIPIA – THESSALONIKI – WERIA – WĄWÓZ TEMBI – TERMOPILE – ATENY – KORYNT – KRAKÓW

1. dzień Zbiórka pielgrzymów na lotnisku w Krakowie. Przelot na trasie Kraków – Ateny. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

2. dzień Śniadanie, wyjazd do Delf, gdzie zobaczymy ruiny świątyni Apollina. Tu, zgodnie z wierzeniami starożytnych Greków, była przepowiadana przyszłość. Przejazd do hotelu w okolicach Kalambaki, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

3. dzień Śniadanie, wyjazd do Kalambaki i zwiedzanie słynnych meteorów – greckich klasztorów „zawieszonych w chmurach”. Najstarsze z nich powstały już w IX w. Przejazd do hotelu w okolicach półwyspu Chalkidiki, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

4. dzień Śniadanie, czas wolny na wypoczynek i plażowanie. Dla chętnych możliwość rejsu statkiem wzdłuż Świętej Góry Atos, gdzie można podziwiać panoramę ortodoksyjnych klasztorów. Po południu czas wolny na plażowanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.

5. dzień Śniadanie, przejazd do Kawali (dawne Napoli). To miejsce, do którego przybył z Azji św. Paweł. Przejazd do Filippi, pierwszego miasta w Europie, gdzie św. Paweł głosił ewangelię. Następnie udamy się do Thessalonik, gdzie zobaczymy największy kościół w Grecji – Bazylikę św. Denetriusza, Białą Wieżę, Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę. Przejazd do Weri, miejsca schronienia się św. Pawła przed Żydami. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

6. dzień Śniadanie, wyjazd w kierunku Aten. Po drodze zwiedzanie sanktuarium św. Paraskevi w wąwozie Tembi. Postój w Termopilach – słynnym miejscu bitwy z Persami. Przyjazd do Aten i zwiedzanie miasta: Stadion Olimpijski, parlament, katedra św. Dionizego Areopagity. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.

7. dzień Śniadanie, dalsze zwiedzanie Aten. W tym dniu zobaczymy Wzgórza Akropolu i Areopagu oraz muzea: świątynia Ateny, Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon. Przejazd do Koryntu i zwiedzanie ruin antycznego miasta, rzymski rynek i Świątynia Apollina. Powrót do hotelu, obiadokolacja – nocleg.

8. dzień Śniadanie, wykwaterowanie hotelu. Transfer na lotnisko w Atenach. Wylot i przylot do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.

Organizator zapewnia: – przelot samolotem, autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem, – noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje z łazienkami 2, 3 os.) – wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania i obiadokolacje – obsługę pilota na całej trasie wraz z systemem Tourguide (pilot kieruje grupą i oprowadza po zwiedzanych obiektach tam gdzie jest to możliwe), taxa klimatyczna, obowiązkowa opłata na TFG, przewodnicy lokalni, ubezpeczenie AXA Kontynenty.

 Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ich leczenia za granicą oraz utraty bagażu. Ubezpieczenie to nie obejmuje zdarzeń zawinionych umyślnie.

Uwaga! Porady medyczne w cenie do 50 euro klient płaci sam, pobiera fakturę i pieniądze odzyskuje w Polsce od ubezpieczyciela.

 Warunki uczestnictwa! Uczestnik pielgrzymki:

– wypełnia zgłoszenie i dokonuje wpłaty w/w kwoty 

– pieniądze na bilety wstępu i przewodników lokalnych –   100 euro (płatne pilotowi grupy w dniu wyjazdu);

– *fakultatywnie możliwośćzamówienia tradycyjnego wieczóru greckiego z lokalną muzyką, winem i jedzeniem - ok. 45 euro/os

– powinien posiadać ważny i niezniszczony dokument tożsamości;

– odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy podczas pielgrzymki;

– zobowiązany jest do przestrzegania punktualności i zaleceń pilota.

Organizator ponosi odpowiedzialność za własne usługi i świadczenia, zastrzega sobie możliwość zmiany programu i kosztów, terminu bądź odwołania pielgrzymki z przyczyn niezależnych od organizatora, tj. w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, zmiany przepisów, działania siły wyższej.

Zachęcamy w własnym zakresie, do skorzystania z możliwości ubezpieczenia  kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych / losowych od uczestnika – kontakt AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. beata.gaweda@axa.pl; tel. +48 12 376 97 10; kom. + 48 662 190 749; fax. + 48 12 376 97 06

Radzimy zabrać ze sobą na pielgrzymkę: lekarstwa na własne potrzeby, mały zagłówek, ręcznik, wygodne buty, pantofle-klapki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, parasol, aparat, ubiór stosowny do wejścia do kościoła (panie – zakrywający ramiona i kolana; panowie – długie spodnie).

Inne losowe pielgrzymki