Bałtyckim szlakiem - Litwa, Łotwa, Estonia , Finlandia

Data:

-
/

Cena: 1350 PLN + 490 €

Zapisz się na wyjazd!

PIELGRZYMKA DO KRAJE NADBAŁTYCKIE – LITWA, ŁOTWA, ESTONIA, FINLANDIA – 13-21 LIPCA 2024

 1. dzień 13-07-2024 – Zbiórka uczestników w Przemyślu, wyjazd do Sokółki. Tam zwiedzanie kościoła św. Antoniego Padewskiego, podniesionego do rangi Kolegiaty. Tutaj 12 października 2008 roku wydarzył się cud eucharystyczny (msza św.). Wyjazd do Studzienicznej – odwiedzenie pięknie usytuowanego nad Jeziorem Studzienicznym sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej. Miejsce to znajduje się na wyspie połączonej z lądem groblą. W 1999 roku odwiedził je papież Jan Paweł II, co zostało upamiętnione jego pomnikiem nad jeziorem. Wyjazd do Kowna – zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
   
 2. dzień 14-07-2024 Śniadanie, zwiedzanie Kowna, m.in.: Stare Miasto z Ratuszem, ruiny zamku kowieńskiego, katedra św. Piotra i Pawła, Dom Perkuna. Przejazd do Szawli. Tam zwiedzanie Góry Krzyży, gdzie znajdują się dziesiątki tysięcy symboli męki Chrystusa. Przejazd do Szydłowa. Tam odwiedzenie Sanktuarium Matki Bożej. W Szydłowie, w 1608 roku objawiła się Najświętsza Maryja Panna i było to jedno z jej pierwszych objawień w Europie i bodaj jedyne, gdy Matka Boża zwróciła się do niekatolików 1993 roku do Szydłowa przybył będący w trakcie pielgrzymki po Litwie, papież Jan Paweł II. Przejazd do Rygi – zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
   
 3. dzień 15-07-2024 Śniadanie, zwiedzanie Starówki Rygi, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO: fortyfikacje miejskie z Basztą Prochową, katedra Domska, kościoły św. Piotra i św. Jakuba oraz zespół średniowiecznych kamieniczek. Po południu przejazd do Jurmały – najsłynniejszego nadbałtyckiego miasta Łotwy. Podziwiać tu można jedne z najpiękniejszych drewnianych domków w okolicy oraz plaże odznaczone błękitną flagą, wizyta nad morzem – czas wolny; powrót do hotelu na obiadokolację – nocleg.
   
 4. dzień 16-07-2024 Śniadanie, przejazd na zwiedzanie Tallina – górne i dolne miasto, gdzie zobaczyć można m.in.: fortyfikacje obronne, baszty, Sobór A. Newskiego, ratusz, malownicze średniowieczne uliczki. Tallin był jednym z tych nadbałtyckich miast, które szczęśliwie uniknęły poważnych zniszczeń podczas II wojny światowej. Chociażby z tego względu warto odwiedzić stolicę Estonii – miłośnicy średniowiecznej architektury powinni być nią zachwyceni. Tallin to prawdziwa perełka wśród nadbałtyckich miast; przejazd do hotelu; zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
   
 5. dzień 17-07-2024 Śniadanie, przejazd do portu i zaokrętowanie na prom o godz. 8:00. Przypłynięcie do Helsinek o godz. 10:40. Spotkanie z przewodnikiem miejscowym i zwiedzanie stolicy Finlandii: Plac Senacki z katedrą luterańską, sobór Uspieński – największy sobór w Europie Zachodniej, Skalny Kościół, port jachtowy. Swój urok stolica Finlandii na pewno zawdzięcza położeniu – Helsinki rozmieszczone są m.in. na kilkudziesięciu wyspach i wysepkach nad Zatoką Fińską. „Opcjonalnie (dla chętnych)”: rejs tramwajem wodnym do twierdzy Suomenlinna położonej na grupie sześciu wysp, która dawniej miała za zadanie bronić Helsinek od strony morza. Obiekt został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO – około 5/8 euro. Przejazd do portu. Zaokrętowanie na prom, przypłynięcie w godzinach wieczornych do Tallina – powrót do hotelu na obiadokolację – nocleg.
   
 6. dzień 18-07-2024 Śniadanie, przejazd do kościoła w skale w Tallinie w dzielnicy Töölö , następnie do Parnawy, na 2/3 godzinny odpoczynek nad morzem, przejazd do Wilna; zakwaterowanie i obiadokolacja – nocleg.
   
 7. dzień 19-07-2024 Śniadanie, całodzienne zwiedzanie Wilna: cerkiew przy Ostrej Bramie, katedra, kościoły: św. Ducha, św. Anny, św. Piotra i Pawła, zwiedzanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się oryginalny obraz „Jezu ufam Tobie” namalowany według wskazówek św. Faustyny Kowalskiej w 1934 roku. Przejazd do dzielnicy Antokol, gdzie znajdował się Dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym mieszkała siostra Faustyna. W domu tym, 13 i 14 września 1935 roku, w objawieniu prywatnym, sam Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Obecnie mieści się tam skromne muzeum z relikwiami świętej. Powrót do hotelu na obiadokolację – nocleg.
   
 8. dzień: 20-07-2024 śniadanie, cd. zwiedzania Wilna: Stare Miasto, Ratusz, Muzeum Mickiewicza, Kościoły: Katedry z grobami królewskimi, Św. Kazimierza, Cmentarza na Rossie, Góra Trzech Krzyży; przejazd do Trok – zwiedzanie zamku księcia Witolda z XIV wieku. Powrót do hotelu na obiadokolację – nocleg.
   
 9. dzień: 20-07-2024  śniadanie, wyjazd w kierunku Polski, przejazd do Wigier – zwiedzanie kompleksu pokamedulskiego, tu przyroda głośno przemawia jednym głosem z historią. Wzgórze wigierskie, to miejsce które odwiedzali wielcy królowie od Władysława Jagiełły zaczynając a na Janie Kazimierzu kończąc, to tu przybywali wielcy architekci, malarze, poeci. To właśnie Wigry wybrał Św. Jan Paweł II na miejsce swojego kilkudniowego odpoczynku w czasie pielgrzymki do Polski. Wyjazd do Przemyśla i zakończenie pielgrzymki w godzinach nocnych.

Koszt 9 – dniowej pielgrzymki wynosi: 1350 zł + 490 euro
Cena obliczona przy grupie min 42 osób,

Organizator zapewnia:
– autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa, herbata, woda mineralna – możliwość zakupienia u kierowców),
– noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje z łazienkami 2, 3 os.)
– wyżywienie 2 razy dziennie – śniadania kontynentalne w formie bufetu i obiadokolacje
– obsługę pilota na całej trasie wraz z systemem Tour guide (pilot kieruje grupą i oprowadza po zwiedzanych obiektach tam gdzie jest to możliwe),
– opłaty na TFG i TFP.

CENA OBEJMUJE:

– przejazd autokarem klasy turystycznej,
– 8 noclegów według programu w hotelach klasy turystycznej,
– ubezpieczenie TU EUROPA
– ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych – pakiet rozszerzony (nie obejmuje chorób nowotworowych),
– wyżywienie zgodnie z programem,
– opiekę pilota,
– system nagłośnienia Tour Guide,
– składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy, podatek VAT, śpiewnik pielgrzyma, pamiątkowy certyfikat.

CENA NIE OBEJMUJE:

– dopłaty do pokoju jednoosobowego 220 euro/os.,
– napojów do obiadokolacji innych niż woda,
– prywatnych wydatków,
– ubezpieczenie od kosztów rezygnacji,

DODATKOWE OPŁATY: 

110 Euro/120 Euro – pieniądze na bilety wstępu, przewodników lokalnych, wjazdy do miast, prom, opłaty drogowe i parkingowe, taxy klimatyczne –  (opłata obligatoryjna, płatna pilotowi grupy w dniu wyjazdu);

Ubezpieczenie TU EUROPA obejmuje zwrot kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ich leczenia za granicą oraz utraty bagażu. Ubezpieczenie to nie obejmuje zdarzeń zawinionych umyślnie. 

Zachęcamy we własnym zakresie do ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej z przyczyn niezależnych / losowych od uczestnika – tueuropa.pl/ubezpieczenia turystyczne/ubezpieczenie-koszty-rezygnacji lub poprzez zgłoszenie chęci zawarcia ubezpieczenia do biura epielgrzym@interia.eu

Organizator ponosi odpowiedzialność za własne usługi i świadczenia, zastrzega sobie możliwość zmiany programu i kosztów, terminu bądź odwołania pielgrzymki z przyczyn niezależnych od organizatora, tj. w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników, zmiany przepisów, działania siły wyższej. Program pielgrzymki jest ramowy (kolejności zwiedzanych obiektów decyduje przewodnik).

Podróżujemy i inspirujemy! Łączymy ludzi z apetytem na życie, z pasją do podróżowania, otwartych na nowe doświadczenia duchowe, religijne i krajoznawcze. 

 

Inne losowe pielgrzymki